A kompánia

Hraskó Péter honlapja - Homepage of Péter Hraskó

Relativitáselmélet

Bővített javított kiadás

Typotex 2016

Hibajegyzék a könyvhöz (pdf)

Biztos, hogy az energia megmarad? — és más esszék a fizikáról

Typotex 2012

Pondero ergo sum (Elhangzott a Typotex könyvek bemutatóján) (pdf)

Basic Relativity — An Introductory Essay

Springer Briefs in Physics 2011

Exerpts from the book

Online Appendix to the book (pdf)

Related: Theoretical Aspects of the GPB experiment (pdf)

Desynchronization and Clock Paradox (pdf)

A relativitáselmélet alapjai

Typotex 2009

Megjegyzések, gyakorló feladatok, hibajegyzék a könyvhöz (pdf)

A könyvtár foglya

Typotex 2001

Papers on the Internet

Fénysebesség-váltás
Nikola Tesla és az üzemanyag nélküli motor
On the Interrelation between Gibbs Hypothesis and Symmetry Postulate
Szkepszis és szkepszis. (Az X-Aknák weblapon megjelent írás.)
A természettudományos ismeretterjesztés paradoxona. (Az X-Aknák weblapon megjelent írás.)
A GP-B kísérlet. (Fizikai Szemle, 2007/1)
Mit mond a kvantumelmélet az alagúteffektus időtartamáról? (Fizikai Szemle 2012/1)
A szabad akaratról a fizikatörténet tükrében. (Az X-Aknák weblapon megjelent írás.)

Documents to Download

Date Document Form
2023/06/30 On the Absoluteness of Rotation
With Dávid Szepessy
pdf
2022/01/08 Idő és relativitás 2.3
ELTE Doktori Iskola 2021
pdf
2021/11/21 Unipolar Induction
Gribov-90 Memorial Volume (World Scientific 2021) p. 447
pdf
2020/11/27 Hamilton-dinamika
Az ELTÉn az 1988-89 tanévben tartott speci jegyzete
pdf
2020/05/25 A mikrorészecskék önazonossága és a Gibbs-paradoxon
Az ELTE Tudományfilozófiai Tanszékén 2001 februárjában tartott elõadás kibõvített változata.
pdf
2017/12/30 A relativitáselmélet alapjai
ELTE Doktori Iskola 2017
pdf
2018/01/13 Planck és Einstein
A Fizikai Szemle 2017/3 számában megjelent cikk Függelékkel kiegészített változata
pdf
2015/10/04 Elmélkedés a relativisztikus sebességösszeadásról Fizikai Szemle 2015/10 pdf
2013/12/30 Előadások a speciális relativitáselmélet alapjairól
ELTE Doktori Iskola 2013
pdf
2013/10/30 Az óraparadoxonról Fizikai Szemle 2013/11 pdf
2013/10/09 Változó tömegű testek mechanikája
A PTE-n tartott speci jegyzete
pdf
2013/05/01 Elmélkedés a Coriolis- és a centrifugális erőről Fizikai Szemle 2013/05 pdf
2012/10/08 Merre mutat a Föld forgástengelye? Fizikai Szemle 2012/09 pdf
2012/01/07 Tényleg Einstein fedezte fel, hogy E=mc2? Fizikai Szemle 2011/12 pdf
2012/05/07 A Lorentz-inga Fizikai Szemle 2012/4 pdf
2013/06/21 Négy előadás a relativitáselméletről
ELTE Doktori Iskola 2011
pdf
2011/10/07 Hipotézis tesztről egy prekogníciós kísérlet ürügyén pdf
2010/04/07 Jánossy Lajos relativitáselmélet felfogásáról Fizikai Szemle 2010/3 pdf
2009/09/14 A fizika axiomatizálásáról Fizikai Szemle 2009/7-8 pdf
2009/07/12 Biztos-e, hogy az energia megmarad? Fizikai Szemle 2009/4 pdf
2009/12/23 Quantum Theory within the Framework of General Relativity pdf
2005/06/04 Esszé a fotonokról és a fénynyalábokról Fizikai Szemle 1982/3 pdf
2008/08/23 Simple Solution of the Arrival Time Problem pdf
2008/10/22 Az antropikus elvről Fizikai Szemle 2008/10 pdf
2009/03/08 Vita az antropikus elvről Fizikai Szemle 2009/01 pdf
2008/08/28 Valószínűség Fizikai Szemle 2008/7-8 pdf
2008/04/16 A Monty-Hall probléma és a kognitív disszonancia pdf
2017/07/06 Általános relativitáselmélet és kozmológia
A Budapesti Műszaki Egyetemen tartott előadások jegyzete
pdf
2007/01/09 A geodetikus precesszió. (A NASA új űrkísérlete a relativitáselmélet ellenőrzésére)
Természet Világa 2007/1
pdf
2006/08/18 A GP-B kísérlet elvi alapjai
Előadás a gravitációs elméleti fizikai iskolán
pdf
2006/03/10 A relativitáselmélet tanításáról Fizikai Szemle 2006/2 pdf
2005/07/08 A geomágneses tér pólusváltásairól
Az ELMOHA kör összejövetelén elhangzott elöadás
pdf
2005/01/10 A forgás különös tulajdonságai az általános relativitáselméletben
Az ELTE Tudományfilozófiai tanszékén elhangzott elöadás diái
ppt
2005/10/01 A relativitáselmélet fogalomrendszeréről pdf
2004/09/17 Minden másképp van? (Korom Gyula könyvéről) Fizikai Szemle 2004/8 pdf
2009/09/02 Ekvivalens-e egymással a tömeg és az energia? Fizikai Szemle 2003/9 pdf
2003/01/08 Wigner Jenő kalandozásai a rezonanciák birodalmában Természet Világa 2002/12 pdf
2002/11/24 Kritikai észrevételek Szabó László A nyitott jövő problémája című könyvéhez pdf
2002/11/30 Szabó László válasza pdf
2002/11/04 A forgó mágnes Fizikai Szemle 2002/8 (módosításokkal) pdf
2003/04/01 The Rotating Magnet Translation of the preceding paper pdf
2003/03/18 Time Correlation in Tunneling of Photons (Foundations of Physics, 33, 1009 (2003)) pdf
2002/06/15 From Dispersion to Commutation Relations (How commutation relations were discovered) - An unpublished essay. pdf
2002/07/05 A kettős adiabatikus inga - Publikálatlan dolgozat pdf
2002/02/25 Mit mond a kvantumelmélet az alaguteffektus időtartamáról?
Az ELTE Tudományfilozófiai tanszékén 2002 február 25-n elhangzott elöadás
pdf
2020/05/13 Rosszkedvű reflexiók
Elhangzott az ELMOHA körben 1998 decemberében
pdf
2017/09/08 Rotation Symmetry in the Hamiltonian Dynamics (with J. Balog)
Il Nuovo Cimento B, Volume 45, 239-254, 1978
pdf
2021/03/18 Quantum-Mechanical Effect without Force for Spinning Particles
Lettere al Nuovo Cimento, Volume 2, 832-834, 1971
pdf
2007/05/19 Elméleti mechanika (Egyetemi jegyzet) pdf
2017/07/05 Elektrodinamika (Egyetemi jegyzet) pdf
2007/06/29 Kvantummechanika (Egyetemi jegyzet) pdf
2017/06/27 Termodinamika és statisztikus fizika (Egyetemi jegyzet) pdf
2019/10/16 Szimmetriaposztulátum, izospin, analóg állapotok
Előadások magfizikai iskolán valamikor a hatvanas években
pdf
2020/08/28 Időtükrözés a kvantummechanikában
KFKI Közlemények 12. évf. 1. szám, 1964
pdf
2021/03/18 A termikus reaktorok fizikai elmélete (Kosály Györggyel)
Fizikai Szemle 1960/1-4
pdf

Mail to: peter@hrasko.com